Valitut rajaukset: Poista rajaukset
CELSF04-3002
Tämä valitaan, jos opiskelijan äidinkieli on suomi.
CERD03-3001
Opiskelija: • osaa perustella osallisuuden merkityksen yhteisöllisessä kehittämistoiminnassa ja osaa toteuttaa yhteisöllisiä kehittämisprosesseja • osaa käyttää monipuolisesti erilaisia tietolähteitä kehittämistoiminnan tietoperusta rakentamisessa • osaa perustella pätevästi näkökantojaan ja kehittämistoiminnassa saatuja tuloksia • osaa kirjoittaa selkeää asiantuntijatekstiä • osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta sekä arvioida omaa toimintaansa.